«Ψυχοσωματικές επιπτώσεις της καραντίνας και της πανδημίας» – 27/5/2021

Ψυχοσωματικές επιπτώσεις της καραντίνας και της πανδημίας – Συνέντευξη στην Ε. Χριστοφορίδου στις 27/5/2021:

«Η ανθρωπότητα “κρέμεται” από έναν κορωνοϊό»