Ψυχοθεραπεία ατομική για ενήλικες, εφήβους και οικογένειες

Αφορά στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών, χωρίς φάρμακα ή σε συνδυασμό με την συγχορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και περιλαμβάνει την δημιουργία μιας ανοικτούς και ειλικρινούς συνομιλίας του γιατρού με τον ασθενή που διαρκεί 45 λεπτά έως 1 ώρα (και 1:30 ώρα για τα ζευγάρια).

Σε αυτές τις συνθήκες γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητή από τον ασθενή, τόσο η ψυχολογική φύση της διαταραχής που τον απασχολεί, η αιτιολογία της στο παρελθόν και το παρόν του, η διόρθωση των εσφαλμένων πίστεων και πεποιθήσεων, η κάθαρση των ψυχολογικών τραυμάτων, καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας μιας ψυχολογικής άμυνας και αντοχής στα αγχογόνα και καταθλιπτικογόνα γεγονότα του παρόντος και του μέλλοντος.

Χρησιμοποιείται η ατομική ψυχοθεραπεία και πιο ειδικά η τεχνική της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας( για τις ψυχώσεις ), στοιχεία γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας (για την κατάθλιψη, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τον αλκοολισμό), καθώς και πλευρές της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπευτικής τεχνικής για τις αγχώδεις διαταραχές και τις δυσκολίες προσαρμογής λόγω προβλημάτων στην οργάνωση και λειτουργία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα (διαταραχές προσωπικότητας).