Σε επιστημονικά Βιβλία (Ελληνικά)

Λίστα pdf κειμένων: Λίστα δημοσιευμένων άρθρων:

 • Μωρόγιαννης Φ., (2000). Διαταραχές Διατροφής και Ψυχοπαθολογία. Μια επιδημιολογική έρευνα σε μαθητές Λυκείου στο Νομό Ιωαννίνων. Διδακτορική Διατριβή. Παν/μιο Ιωαννίνων , Ιωάννινα.
 • Μωρόγιαννης. Φ. Οικοψυχολογία: Μια θεραπευτική πρόταση για την αγοραφοβία. Στο Βιβλίο: “Πολιτιστική Οικολογία” σελ 29-35, Ειδ. Έκδοση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τομέας Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2002.
 • Μωρόγιαννης Φ., Λιάκος Α (2003). Διαταραχές Διατροφής στη εφηβική και μετεφηβική ηλικία. Στο βιβλίο: Ι. Τσιάντης (Επιμ.) Βασική Παιδοψυχιατρική, Εφηβεία, Τόμος Δεύτερος, τεύχος Δεύτερο, σελ 99-142, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.
 • Γιαννακούλια Μ., Μωρόγιαννης Φ.,(2003): Διαιτητική Συμπεριφορά και Διατροφή στην Εφηβική Ηλικία. Στο Βιβλίο: Α. Ζαμπέλας (επιμέλεια) “Διατροφή και Κύκλος Ζωής” σελ 63, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2003.
 • Μωρόγιαννης Φ., “Χρονικότητα και αχρονικότητα στην ψυχική ζωή και την ψυχοπαθολογία”. Στο βιβλίο: “Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του Χρόνου”, Ειδ. Έκδοση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , Τομέας Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2005.

Σε επιστημονικά Περιοδικά (Ελληνικά)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων

 • Μωρόγιαννης Φ., (1994): «Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία και Σχολική Άρνηση σε έφηβη 15 ετών». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, (Επιμέλεια: Ελ. Πετρίδου, Μπ. Ντάβου), σσ. 142-143. Αθήνα 1994.
 • Κρητικού Μ., Μωρόγιαννης Φ., Μανιφάβα Ε., Καλανταρίδου Σ., Ζηκόπουλος Κ. (1994): «Ψυχικές Διαταραχές κατά τη λοχεία – Ψύχωση Λοχείας». Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών, σ.σ. 92-93, Τόμος Εισηγήσεων, Θεσ/νίκη 1994.
 • Μανιφάβα Ε., Μωρόγιαννης Φ., Κρητικού Μ., Καλανταρίδου Σ., Ζηκόπουλος Κ. (1994): «Βραχύχρονη Επιλόχεια Μελαγχολία και Επιλόχεια Κατάθλιψη». Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών, σ.σ. 90-91, Τόμος Εισηγήσεων, Θεσ/νίκη 1994.
 • Μωρόγιαννης Φ., (1994): Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες και Ψυχιατρικές Διαταραχές Διατροφής. Πρακτικά 9ου Μετεκπαιδευτικού Διήμερου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, Περιοδική έκδοση (1994), τ.9, σ.σ. 118-124, Αθήνα 1994.
 • Μωρόγιαννης Φ., (1999): Η παθοφυσιολογία του ΄Ερωτος.Φρουδική Περιδιάβαση με Σολωμικό Φώς. Περιοδικό του Παν. Ιωαννίνων, Δωδώνη, Ειδικό Αφιέρωμα, Τόμος ΚΗ, Μέρος Τρίτο,σσ.103-110, Ιωάννινα 1999.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2003): Από τη Μοριακή Βιολογία στις επιστήμες της Συμπεριφοράς. Γονίδια, Γονιδίωμα και Ψυχιατρική. Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου “Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στο σύγχρονο διεπιστημονικό περιβάλλον”. σ.94-101, Έκδοση ΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2005): Χρονικότητα και Αχρονικότητα στην Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία. Πρακτικά Συνεδρίου. “Μορφές Κατανόησης και Διαχείρισης του Χρόνου”. Έκδοση Τομέα Φιλοσοφίας, Παν.Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Δημοσιεύσεις σε βιβλία στο Διαδίκτυο

 • Μωρόγιαννης Φ.ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Μωρόγιαννης Φ. Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ. ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ.