Ψυχοεκπαίδευση  & Συμβουλευτική μέσω Internet

PsichotherapeiaΑφορά την Ψυχοεκπαίδευση και Συμβουλευτική μέσω Internet (εθελοντικά στην ΚΙΝΑΨΥ) και δωρεάν.

Παρέχονται οδηγίες και πληροφόρηση για τις ψυχιατρικές διαταραχές, την πορεία, την πρόγνωση, την θεραπεία, την έκβαση καθώς και όποια άλλα θέματα προκύπτουν από την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών (πχ. παρενέργειες φαρμάκων) έως την ενημέρωση για τις υπάρχουσες υπηρεσίες και δομές θεραπείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επίσης υπάρχει follow up των ασθενών (παρακολούθηση με συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και sms).

­