Ενότητες επιστημονικού έργου

Παρατίθενται τρεις ενότητες γραπτών κειμένων , μελετών, δοκιμίων, άρθρων που αφορούν:

  • την θεραπευτική αντιμετώπιση των ναρκωτικών (προτάσεις και τεχνικές)
  • την θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής (οργάνωση δικτύου –υπηρεσιών)
  • καθώς και την διδακτορική μου διατριβή που αφορά την επιδημιολογία των διαταραχών πρόσληψης τροφής στην Ελλάδα

Δείτε