Κείμενα σε βιβλία

  • Μωρόγιαννης Φ., Bασική παιδιοψυχιατρική Τόμος Δεύτερος, Εφηφεία, Επιμέλεια: Τσιαντής Ι.
  • Μωρόγιαννης Φ., Η διατροφή στα στάδια της ζωής Κεφάλαιο 6, Επιμέλεια: Ζαμπέλας Α.
  • Μωρόγιαννης Φ., (1994). Βραχύχρονη Επιλόχεια Κατάθλιψη και Επιλόχεια Μελαγχολία . 6ο Πανελήνιο Συνέδρειο Επιστημόνων Μαίων Μαιευτών
  • Μωρόγιαννης Φ., (1994). Ψυχικές – Διαταραχές κατ τη Λοχεία – Ψύχωση Λοχείας. 6ο Πανελήνιο Συνέδρειο Επιστημόνων Μαίων Μαιευτών
  • Μωρόγιαννης Φ., (2001). Πολιτιστική Οικολογία. Επιστημονικό συμπόσιο, Καπέσσοβο
  • Μωρόγιαννης Φ., (2004). Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου . Επιστημονικό συμπόσιο, Καπέσσοβο
  • Μωρόγιαννης Φ., . Χρονικότητα και Αχρονικότητα στην ψυχική ζωή και την ψυχοπαθολογία. Επιστημονικό συμπόσιο, Καπέσσοβο
  • Μωρόγιαννης Φ.ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ
  • Μωρόγιαννης Φ., . H ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ