Ιατρική που παρέχεται από το ψυχιατρικό Ιατρείο του Δρ. Φώτη Μωρόγιαννη, περιλαμβάνει ολόκληρο το επιστημονικό πεδίο της κλινικής ψυχιατρικής, δηλαδή την διάγνωση, την αξιολόγηση, την θεραπεία και την αποκατάσταση των ψυχιατρικών, ψυχολογικών, ψυχοσωματικών, αναπτυξιακών και συμπεριφορικών διαταραχών των εφήβων, των ενηλίκων και των ηλικιωμένων.

Στις υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνονται επίσης ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική.

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αφορούν την ψυχολογική θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών που απαιτούν θεραπευτικό πλαίσιο, διαλογική συζήτηση και εξειδικευμένη τεχνική ανάλυση, της προέλευσης και της αιτιολογίας των συμπτωμάτων αλλά και της ανάταξής των. Αυτό γίνεται μέσω της διερεύνησης και διευθέτησης αντιλήψεων και απόψεων που συγκροτούν το γνωσιακό σύστημα του ατόμου (γνωσιακή προσέγγιση) την οργάνωση των αναπαραστάσεων και των συμβολικών συστημάτων του (ψυχαναλυτική προσέγγιση) όσο και του τρόπου λειτουργίας της συναισθηματικής έκφρασης και συναλλαγής του με τους άλλους (επικοινωνιακή προσέγγιση) καθώς επίσης και την επεξεργασία των σχημάτων σύνδεσης του ασθενούς και της ένταξης του σε δίκτυα και ομάδες (κοινωνικοποίηση).

Η τεχνική των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων στηρίζεται στις αρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας, της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεωρίας, καθώς επίσης και της συστημικής θεωρίας. Παρέχεται σε ατομικές συνεδρίες, σε εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής, απευθύνονται σε άτομα και σε ζευγάρια και αφορούν την αντιμετώπιση των ατομικών δυσκολιών επικοινωνίας, προσαρμογής και κοινωνικής ένταξης στην οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εργασία, αλλά και την διαχείριση του χρόνου, την αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και την έκπτυξη της ατομικότητας.

Η ψυχοεκπαίδευση αφορά τη παροχή πληροφοριών, σχετικά με την φυσική πορεία των ψυχιατρικών και ψυχολογικών διαταραχών σε ασθενείς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανάδυση του κινήτρου για θεραπεία και η ανάληψη της ευθύνης από τον ίδιο τον ασθενή που εξασφαλίζει την αποδοχή της θεραπείας, την συμμετοχή της οικογένειας, την συνέπεια και την συνεργασία με τον θεράποντα και εξασφαλίζει την καλή έκβαση της νόσου ή του προβλήματος.

Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες αυτές, στην αρχική σελίδα της ενότητας Υπηρεσίες.