Τα θολά νερά μιας χειριστικής σχέσης

Στην χειριστική σχέση αίρεται η ανθρώπινη ιδιότητα των ζωντανών όντων από τον αυτοπροσδιοριζόμενο «ως επιδιορθωτή πνευστών οργάνων». Η ανθρώπινη σχέση, εξ ορισμού, είναι μορφή κοινωνικής διάδρασης η οποία χαρακτηρίζεται από την αμοιβαία αναγνώριση των προσώπων ότι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων θέσεων και φορείς συγκεκριμένων ρόλων.

Η δράση ή η ενέργεια του ενός νοείται και εκδηλώνεται με βάση την προηγούμενη ή την προβλεπόμενη δράση η ενέργεια του άλλου. Εάν θέλεις να γνωρίσεις την ψυχή σου, σε άλλη ψυχή και δια της άλλης ψυχής, θα καταννοηθείς.

Read more “Τα θολά νερά μιας χειριστικής σχέσης”