Συμβουλευτική για ενήλικες, γονείς, ζευγάρια

Αφορά στην άμεση παρέμβαση με ψυχοθεραπευτικές τεχνικές σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση λόγω διαζυγίου, πένθους, συγκρούσεων με παιδιά ή δυσκολιών προσαρμογής στην εργασία.