Είμαι Ψυχίατρος και παρέχω ψυχιατρική φροντίδα, ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση σε ανθρώπους που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς και προσωπικότητας, καθώς και σε ανθρώπους με ψυχοσωματικά προβλήματα και δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής.

Παρέχω επίσης θεραπευτική και συμβουλευτική βοήθεια σε εκείνους που βιώνουν ατομικές, διαπροσωπικές ή οικογενειακές, ψυχολογικές δυσκολίες.

Η θεραπευτική μου προσέγγιση, υιοθετεί το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο που αποδίδει την αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών στην αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

Η απαρτιωτική αυτή θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει παραμέτρους πρωτογενούς πρόληψης με διαχείριση του στρες, αντιμετώπιση των τραυματικών γεγονότων και ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Προσφέρει συνθετική –επιλεκτική θεραπεία από ολόκληρο το φάσμα των θεραπευτικών μέσων της σύγχρονης Ιατρικής και στοχεύει τόσο στην δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή την διατήρηση της ψυχικής υγείας και την αποφυγή της υποτροπής, όσο και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση (τριτογενής πρόληψη).

Παρέχεται επομένως συνδυασμένη ιατρική θεραπεία και ψυχοθεραπεία μέσω της δημιουργίας θεραπευτικού πλαισίου και στοχοκατευθυνόμενης διαλογικής συζήτησης μέσω της πλήρους ψυχιατρικής κλινικής συνέντευξης-εξέτασης.

Η ψυχολογική διερεύνηση του προβλήματος γίνεται αφ’ ενός με τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών δοκιμασιών (ερωτηματολογίων) για την αποτύπωση της ψυχοπαθολογίας, των στοιχείων της προσωπικότητας και την αποσαφήνιση της λειτουργικότητας. Αφ ετέρου με την βοήθεια τεχνικών ψυχοδυναμικής, γνωσιακής-συμπεριφορικής αλλά και συστημικής προσέγγισης (σε οικογένειες ή ζευγάρια) αναδύεται το ψυχολογικό υπόστρωμα της διαταραχής και δίδονται αντίστοιχες θεραπευτικές οδηγίες, συμβουλές, αναδιαμορφωτικές υποθέσεις και προτάσεις για το σχέδιο ζωής.

Παρέχονται επίσης ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις με σκοπό την ανάληψη της ευθύνης του προβλήματος, από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και την κατανόηση της αιτιολογίας και της εξέλιξης του ψυχιατρικού ή ψυχολογικού προβλήματος στην πορεία του κύκλου ζωής.

Η παρεχόμενη συμβουλευτική παρέμβαση, αφορά την αντιμετώπιση ατομικών, διαπροσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών δυσκολιών, την αντιμετώπιση κρίσεων εξαιτίας ψυχοτραυματικών ή στρεσσογόνων γεγονότων κατά την αναπτυξιακή πορεία (διαζύγιο, πένθος, χρόνια νόσος, συνταξιοδότηση, γήρας, αναπηρία, ανεργία).

Υπάρχει ιδιαίτερη, κλινική, ερευνητική και ψυχοθεραπευτική ενασχόληση με ειδικές διαταραχές συμπεριφοράς των εφήβων, των μαθητών, των φοιτητών και των νέων ενηλίκων που αφορούν τον αυτοέλεγχο, την διατροφική συμπεριφορά, την λήψη αλκοόλ, την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, τις διαταραχές φυλετικής ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, καθώς και άλλες σύγχρονες ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές των εφήβων, όπως η εκφοβιστική βία, η αυτοκαταστροφικότητα,η τελειοθηρία, η βαθμοθηρία, η εξάρτηση από το διαδίκτυο, η ατεκνία και η μοναξιά.

Ως προς την αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής, υπάρχει συστηματική κλινική ενασχόληση για την θεραπευτική αντιμετώπιση της Ψυχογενούς Ανορεξίας, της Ψυχογενούς Βουλιμίας, της Διαταραχής Επεισοδιακής Υπερφαγίας και της Ψυχογενούς Παχυσαρκίας. Εφαρμόζονται τεχνικές ενίσχυσης του κινήτρου και της ενσυναίσθησης, οι υπάρχουσες ιατρικές και ψυχολογικές θεραπείες, καθώς και θεραπευτικές-συνεργατικές παρεμβάσεις στους γονείς.

Στην ιστοσελίδα μου, μπορείτε να δείτε το αναλυτικό βιογραφικό μου σημείωμα, το συγγραφικό μου έργο, τα άρθρα μου για ψυχοκοινωνικά θέματα καθώς και τις ανακοινώσεις σε συνέδρια, τις ομιλίες σε γονείς και μαθητές, τις διαλέξεις στο ευρύ κοινό, τις συνεντεύξεις μου στην τηλεόραση, τα περιοδικά και τις εφημερίδες και τις εθελοντικές δράσεις. Επίσης, μέσω των παραπομπών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πρόσβαση στις αναρτήσεις.