Σχόλια σε παρουσίαση βιβλίου, μέρος 2ο – 30/5/2011

Ο Ψυχίατρος Φ. Μωρόγιαννης σχολιάζει το βιβλίο του Μ. Γήτα στην παρουσίαση του.