Συνέντευξη στο ITV – 30/5/2011

Ο Ψυχίατρος Φ. Μωρόγιαννης σε μια συνέντευξη σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΗΡΤ. Συζήτηση για την κοινωνική κρίση και άγχος.

Συνέντευξη στο ITV – 30/5/2011

Ο Ψυχίατρος Φ. Μωρόγιαννης σε μια συνέντευξη σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΗΡΤ. Συζήτηση για τους μαθητές και το άγχος.

Συνέντευξη στο ΗΡΤ – 23/5/2011

Ο Ψυχίατρος Φ. Μωρόγιαννης σε μια συνέντευξη σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΗΡΤ. Συζήτηση για την κρίση στις σχέσεις (μέρος 1ο).