Τηλεοπτική συζήτηση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας – 16/9/2008

Ο Ψυχίατρος Φ. Μωρόγιαννης σε μια τηλεοπτική συζήτηση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.